Prohlášení o ochraně dat

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prosím klikněte zde pro získání všech informací ohledně Zásady ochrany osobních údajů

Zřeknutí se právní zodpovědnosti
Ačkoliv je věnována veškerá péče zajistit přesnost a správnost informací na webové stránce společnosti König, poskytujeme tyto informace jak jsou a zříkáme se všech záruk, vyjádřených přímo nebo nepřímo, že poskytnuté informace jsou úplně přesné, úplné nebo aktuální. Berete na vědomí, že použití webové stránky zahrnuje, ale není to tím omezeno, použití jakýchkoliv odkazů na webové stránce a informací na webové stránce na Vaše vlastní výhradní nebezpečí. Dále společnost König nepřebírá žádnou zodpovědnost za obsah webových stránek třetích stran a za žádné odkazy na webové stránky třetích stran, které jsou poskytnuty pouze pro usnadnění používání. Všechny materiály, které jsou zahrnuty, ale není to tím omezeno, texty, fotografie, grafická znázornění a čísla na jakékoli webové stránce společnosti König mohou obsahovat technické chyby nebo nepřesnosti při zadávání dat nebo jiné typy chyb nebo nepřesností. Ani společnost König ani jakákoliv jiná společnost přidružená ke společnosti König nepřebírá naprosto žádnou zodpovědnost za takové chyby a nepřesnosti

Toto se vztahuje také na  “Montážní návod” na této webové stránce a jakékoliv závěry z toho dělané. Montážní návod je dodáván výhradně jako služba, pouze pro informační záměry, a který neobsahuje žádné rady a doporučení a nemůže sloužit jako základ pro jakékoliv rozhodování a jednání. Všechna data a informace dodaná pomocí “Montážního návodu” jsou odvozena z testování výrobků společnosti König  na přesně stanovených výrobcích třetích stran. Technické komponenty a  požadavky na kvalitu a tak dále, výrobků a součástí třetích stran podrobených testování společností König mohou být kdykoliv změněny ( bez účasti a vědomí společnosti König). Následovně, ani společnost König ani žádná jiná společnost přidružená ke společnosti König nebude odpovědná ( pokud to není výslovně uvedeno v závazných právních ustanoveních) za škody na majetku nebo osobní úrazy zapříčiněné použitím výrobků společnosti  König, které se odchyluje od instrukčních příruček a uživatelských manuálů , které jsou přiloženy k výrobkům společnosti König při nákupu nebo se vztahují na výrobky, na které se budou výrobky společnosti König montovat nebo budou spolu používány. Před použitím každého výrobku společnosti  König, společnost  König Vám doporučuje projít pečlivě každou takovou instrukční příručku  nebo uživatelský manuál.

Dále se společnost König výslovně zříká jakýchkoliv záruk, že jakákoliv webová stránka společnosti König není infikována viry nebo čímkoliv jiným co má kontaminační nebo destruktivní vlastnosti, nebo že informace na jakékoliv webové stránce společnosti König bude kdykoliv dostupná nebo bez chyb.

Ani společnost König ani jakákoliv jiná osoba nebo společnost přidružená společnosti König nebude naprosto zodpovědná za jakékoliv škody vyplývající z Vašeho použití nebo neschopnosti použít tuto webovou stránku nebo z použití nebo neschopnosti použít jakékoliv informace, obsah, služby nebo materiály poskytnuté touto webovou stránkou nebo na této webové stránce.

Společnost König si vyhrazuje právo pozměnit, přidat nebo vyřadit jakoukoliv informaci na této webové stránce (včetně tohoto Zřeknutí se právní odpovědnosti) kdykoliv bez jakéhokoli předchozího  upozornění zde uvedeného. Společnost König nebude zavázána aktualizovat tuto webovou stránku ani jakékoliv informace na této stránce.