Testování

Mechanické testy a testy tvrdosti jsou denně prováděny ve zkušebním centru společnosti König pro ověření kvality surovin a účinnosti chemicko-tepelných úprav oceli.

Testy tvrdosti

Články řetězů jsou vyráběny zvláště pečlivě. Použitím specifických tvrdoměrů se testuje každá desetina milimetru hloubky od povrchu článku do středu. Toto ověřuje, že hodnoty povrchové tvrdosti, tvrdosti jádra článku a hloubky cementace vyhovují přísným interním požadavkům a rovněž požadavkům homologace, podmínce, která zajišťuje dlouhodobou životnost řetězu.

Metalografické  testy

S použitím speciálních sofistikovaných mikroskopů je struktura oceli zvětšena až tisíckrát. Tímto způsobem můžeme rozpoznat různé struktury oceli, které jsou výsledkem tepelného zpracování a identifikovat defekty ve výchozím materiálu.